Geen probleem, deze kan je opnieuw opvragen via inleverenmbo@studieboekencentrale.nl.
Vergeet niet om hierbij je klantnummer en/of adresgegevens te vermelden.